Data Recovery

LET OP! Deze reparatie service is uitsluitend bedoeld voor reparaties, die buiten de garantie vallen.
Welke reparatie wilt u laten uitvoeren? Genoemde prijzen zijn inclusief reparatie en inclusief materiaalkosten en andere kosten.
Alleen de verzendkosten zijn niet inbegrepen. Deze bedragen € 7,50 euro voor de retour zending.

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.Uiteraard wordt uw data vertrouwelijk behandeld. Na een eventuele reparatie kan in overleg de datarecovery direct worden begonnen.

In bepaalde situaties moeten de mobiele apparaten eerst worden geopend en gerepareerd worden. Het kan voorkomen bijvoorbeeld een schijf eerst gerepareerd moet worden alvorens we met de datarecovery kunnen aanvangen. Dit gebeurt in onze electronica-werkplaats waar de schijf onderzocht, gerepareerd en getest kan worden.

De kans op een succesvolle datarecovery is afhankelijk van vele factoren, met als belangrijkste de fysieke conditie van de schijf, de fragmentatie van bestanden en of er wel of geen belangrijke data overschreven danwel beschadigd is.

Het is dus van belang dat de datarecovery wordt uitgevoerd door specialisten die weten waar ze mee bezig zijn. Datarecovery is niet eenvoudig, met name als het gaat systeem- en hardware crashes waarbij men bepaalde data handmatig moet herstellen. Met één verkeerde handeling kan kostbare data voorgoed verloren gaan.

Datarecovery is gezien de alsmaar toenemende opslagcapaciteit meestal een arbeidsintensieve zaak met veel zoek- en herstelwerkzaamheden waarbij men gebruik maakt van de nodige kennis, hard- en software. In bijna alle gevallen is data terug te halen indien de juiste procedures en methodes gehanteerd worden.